Vilkår for Trygghetspakke

Gjeldende fra 01.07.2020

  1. Trygghetspakke dekker egenandelen hvis du skulle bli utsatt for en hendelse hvor du benytter deg av en av dine personforsikringer og fradrag for egenandel er gjort. Hendelsen som utløste forsikringssak må skje innenfor perioden det er betalt for Trygghetspakke. Dekning av egenandel begrenses oppad til kr 5.000 per kalenderår.
  2. Trygghetspakke kan bestilles av personkunder som er eller blir strømkunde av Midt Energi. Trygghetspakke er personlig, og gjelder for den person som er navngitt på strømfaktura.
  3. Varighet/oppsigelse: Dersom kunde sier opp sin strømavtale med Midt Energi opphører også Trygghetspakke fra samme dato. Hvis kunde flytter til en ny adresse med nytt strømabonnement hos oss, kan strømavtalen og Trygghetspakke tas med. Det er ingen bindingstid på Trygghetspakke. Avmelding skjer ved å ta kontakt med Midt Energi.
  4. Pris: Trygghetspakke er priset per dag. Prisen kan endres med èn måneds varsel på vår webside eller annen egnet forsendelsesmåte.
  5. Unntak: Kriminell eller ulovlig handling begått av kunde, krig, terror, jordskjelv, flom og andre ekstraordinære situasjoner.
  6. Personopplysninger: De personopplysninger som oppgis til oss vil bli registrert og behandlet av selskapet for det formål å håndtere utbetalings- og faktureringsrutiner.