Fornybar Energi

Strøm med opprinnelsesgaranti

Strøm med opprinnelsesgaranti 

Ved å kjøpe kraft med opprinnelsesgarantier kan du eller din bedrift sikre at pengene går til produsenter som lager fornybar energi. Opprinnelsesgarantier er et insentiv til kraftprodusenter for å produsere og investere i fornybar produksjon. Opprinnelsesgarantier handler ikke om hvilken energi du eller din bedrift får levert, men hva det betales for.
Strøm uten opprinnelsesgarantier i Norge består av en nasjonal varedeklarasjon som beregnes av NVE. Les mer 

Hvis du ønsker pris og mer info om opprinnelsesgarantier ring 72 43 80 00 eller fyll ut skjema

11 + 1 =