Fornybar Energi

Strøm med opprinnelsesgaranti

Strøm med opprinnelsesgaranti 

Ved å kjøpe kraft med opprinnelsesgarantier kan du eller din bedrift sikre at pengene går til produsenter som lager fornybar energi. Opprinnelsesgarantier er et insentiv til kraftprodusenter for å produsere og investere i fornybar produksjon. Opprinnelsesgarantier handler ikke om hvilken energi du eller din bedrift får levert, men hva det betales for.
Strøm uten opprinnelsesgarantier i Norge består av en nasjonal varedeklarasjon som beregnes av NVE. Les mer 

Hvis du ønsker pris og mer info om opprinnelsesgarantier ring 72 43 80 00 eller fyll ut skjema

5 + 11 =