Ulykkesforsikring

Dekning inntil 1,5 millioner kroner.

Vi tilbyr en frivillig og mer omfattende ulykkesforsikring med dekning på inntil 1,5 millioner kroner. Forsikringen dekker varig medisinsk invaliditet (5-100 %) forårsaket av ulykke, og sikrer deg økonomisk trygghet fra kr 70,- pr. måned. Forsikringspremie betales over strømregningen.

  • Gjelder ved ulykke i hjemmet og gir en dekning på
    inntil kr 1.500.000,-
  • Gjelder i hele verden, 24 timer i døgnet, og gir en dekning på
    inntil kr 600.000,-
  • Du behøver ingen helseerklæring for å kjøpe denne forsikringen

Kontakt ACE Insurance på telefon 23 31 54 40
kundeservice@ace-ina.com