Vilkår for kraftleveringsavtale

Avtalevilkår mellom Midt Energi og kunde

Gjeldende fra 01.11.2022

 

 1. Generelt
  1. Generelt gjelder betingelsene
  2. Ved bestilling gir kunden
   • Iverksette
   • innhente
   • melde ut
   • innhente målerverdier
  3. Kunden vil
  4. For å se strømavtale
  5. Databehandlingen
 2. Leveringsvilkår
  1. Strømavtalene
  2. Midt Energi
  3. I de tilfeller
  4. Før flytting
  5. Midt Energi
  6. Hvis dkunde
  7. Vi tar forbehold
  8. Dersom Elhub
  9. Midt Energi
 3. Betalingsvilkår
  1. Kunde
  2. Kunden
  3. priser
  4. Kunden
  5. Avtale
  6. Faktura
  7. Dersom
  8. Dersom
  9. Dersom
  10. Dersom
  11. Dersom
  12. Dersom
  13. Dersom
 4. Betingelser for våre strømavtaler
  • Spotkraft
   • Strømprisen
   • Avtalen
   • Avtalen
  • Fornybar Energi
   • Strømprisen
   • Avtalen
   • Avtalen
  • Garantikraft
   • Strømprisen
   • For Garantikraft
   • Avtalen løper
  • Fastkraft
   • Strømprisen
   • Avtalen
   • Avtalen
 5. Betingelser for våre plusskundeavtaler
  • Plusskunde fastpris
   • Levert produksjon
   • Avregning
   • Plusskunde
   • Plusskundeavtalen
  • Plusskunde spotpris
   • Levert produksjon
   • Avregning
   • Plusskunde
  • Plusskunde solkonto
   Solkonto er en…
   1. Generelt
    Vilkårene
   2. Priser
    Uttak av
   3. Lagring
    Overskuddsproduksjon
   4. Avregning og regler
    Du kan selv velge
   5. Endring i vilkårene
    Midt Energi
   6. Avslutning av avtale
    Dersom kunde
 6. Angrefrist
  Dersom avtale om kjøp av