Strømstøtte

Nyttig å vite om strømstøtten

Hvordan strømstøtten regnes ut kan ved første øyekast virke litt komplisert, men vi skal forklare hva det betyr for strømregningen din. Det er spotprisen som bestemmer hva du får igjen – ikke strømavtalen.

Hvis gjennomsnittlige spotpris på nordpool der du bor er mer enn 70 øre per kWh i løpet av en måned, vil staten dekke 90 % av prisen over dette nivået. De som er boligkunder trenger ikke gjøre noe som helst for å få strømstøtte – det trekkes automatisk fra på nettleien.
Beregningen gjøres av netteier og er lik for alle uavhengig av hvilken strømavtale du har.

Siden vi har avtale med din netteier, så får du både strøm og nettleie på samme faktura, og strømstøtten trekkes direkte fra strømregningen. Se alle detaljer på fakturaens side 2.

Strømstøtte i november 2022 inkl. mva:
Strømstøtten for prisområdet NO1 (Oslo) blir 47,89 øre per kWh
Støtten for prisområdet NO2 (Kristiansand) blir 48,15 øre per kWh
Gjennomsnittsprisen i NO3 (Trondheim) er for lav til at det gis strømstøtte
Strømstøtten for prisområdet NO5 (Bergen) blir 47,89 øre per kWh
Gjennomsnittsprisen i NO4 (Tromsø) er for lav til at det gis strømstøtte

Strømstøtte i oktober 2022 inkl. mva:
Strømstøtten for prisområdet NO1 (Oslo) blir 69,58 øre per kWh
Støtten for prisområdet NO2 (Kristiansand) blir 69,99 øre per kWh
Gjennomsnittsprisen i NO3 (Trondheim) er for lav til at det gis strømstøtte
Strømstøtten for prisområdet NO5 (Bergen) blir 69,63 øre per kWh
Gjennomsnittsprisen i NO4 (Tromsø) er for lav til at det gis strømstøtte

Strømstøtte i september 2022 inkl. mva:
Strømstøtten for prisområdet NO1 (Oslo) blir 324,77 øre per kWh
Støtten for prisområdet NO2 (Kristiansand) blir 324,77 øre per kWh
Strømstøtten for prisområdet NO3 (Trondheim) blir 5,95 øre per kWh
Strømstøtten for prisområdet NO5 (Bergen) blir 324,77 øre per kWh
Gjennomsnittsprisen i NO4 (Tromsø) er for lav til at det gis strømstøtte