Strømstøtte

Det er ditt strømforbruk og spotprisen på Nordpool som bestemmer om du får strømstøtte – ikke strømavtalen.

Nyttig å vite om strømstøtten fra netteier

Fra 1. januar 2024 endret staten grensen for at strømstøtten skal inntre fra 70 øre/kWh (87,5 øre inkl. mva) til 73 øre/kWh (91,25 øre inkl. mva). Det vil si at strømstøtten trer i kraft først når spotprisen passerer 73 øre/kWh (91,25 øre inkl. mva). Ordningen om strømstøtte er forlenget ut 2024.

Beregningen av strømstøtte gjøres av netteier. Siden vi har avtale med flere netteiere, så får de fleste av våre kunder både strøm og nettleie på samme faktura. Se alle detaljer på fakturaens side 2.

 • Hver husholdning får støtte til strømforbruk inntil 5000 kilowattimer i måneden.
 • Det er ditt forbruk og spotprisen på Nordpool som bestemmer om du får strømstøtte – ikke strømavtalen.
 • Boligkunder trenger ikke gjøre noe som helst for å få strømstøtte – det trekkes automatisk fra på nettleien. Kontroller om du har fått det på din strømfaktura og ta kontakt med netteier hvis ikke.

 Les mer om strømstøtteordningen på regjeringens hjemmesider

 

1. september 2023 innførte regjeringen endringer i strømstøtteordningen. Strømstøtten fra netteier ble gjort om til hver enkelt time spotprisen i ditt anleggs prisområde var over 70 øre per kWh.  Strømstøtte ble derfor individuell utfra hvor mye hver enkelt brukte strøm de timene som var over 70 øre på strømbørsen.

  Strømstøtte øre per kWh inkl. mva:

  Prisområde NO1 (Oslo) NO2 (Kristiansand) NO5 (Bergen) NO3 (Trondheim) NO4 (Tromsø)
  Aug 2023 0 3,27 0 0 0
  Juli 2023 0 0 0 0 0
  Juni 2023 3,70 29,8 3,60 0 0
  Mai 2023 9,70 12,00 10,10 0 0
  April 2023 46,10 46,10 48,30 0 0
  Mars 2023 48,00 48,00 48,40 0 0
  Feb 2023 50,49 50,57 45,90 0 0
  Jan 2023 63,65 63,65 66,10 0 0
  Des 2022 223,51 223,51 224,46 125,47 32,11
  Nov 2022 47,89 48,15 47,89 0 0
  Okt 2022 69,58 69,99 69,63 0 0
  Sept 2022 324,77 324,77 324,77 5,95 0