Strømpakker bolig

Vi betaler vi deg 75 øre per kWh for overskuddsstrømmen som du leverer på nettet.

Produser din egen miljøvennlige strøm

Småskala vindkraft

Kan benyttes sammen med våre øvrige pakker.

Plusskundeavtalen

Til deg som produserer din egen strøm betaler vi 75 øre per kWh for overskuddsstrømmen som du leverer til strømnettet.

«Vår plusskundeavtale gir deg nesten dobbel pris for solstrømmen enn det du kan få fra netteier»

Plusskunde er den nye ordningen hvor du kan produsere din egen strøm og selge overskudds-strømmen via strømnettet. En typisk plusskunde er deg som bor i bolig med solcellepanel på taket. Derfor startet vi i 2016 å selge sol- og vindkraft gjennom vårt datterselskap Gauldal Smart Energi AS. Vi  snakker med kommunen, har godkjente installatører og avklarer med netteier uten at det koster mer for deg.

«Vi gjør det enkelt for deg å bli plusskunde -ett kontaktpunkt og alt på samme strømfaktura»

Jeg vil vite mer om Plusskundeavtalen

15 + 3 =