Strømforsikring med trippelgaranti

Strømforsikring med trippelgaranti er en tilleggstjeneste som gir deg en ekstra trygghet i hverdagen. Strømforsikringen dekker både strømforbruk og nettleie, og koster kun 1,50 kr dagen. Det er ingen bindingstid på strømforsikringen.

0,- i strømregning om du blir syk
Blir du sykemeldt dekker vi dine strømutgifter i inntil 6 måneder. Maksbeløp per måned er kr. 5000,-

0,- i strømregning om du blir arbeidsledig
Blir du arbeidsledig dekker vi dine strømutgifter i inntil 6 måneder. Maksbeløp per måned er kr. 5000,-

0,- i egenandel om lynet slår ned
Elektronisk inventar som ødelegges av lynnedslag, overspenning eller elektriske feil dekkes normalt av innboforsikringen, men du må gjerne betale en betydelig egenandel likevel. Strømforsikringen dekker egenandelen med inntil kr. 4000,-

 For å være omfattet av Strømforsikringen gjelder følgende:

  • Forsikrede må ha fast bostedsadresse i Norge og være medlem av folketrygden, jfr. Lov om folketrygd av 28.2.1997, kap. 2
  • Forsikrede må være 100% arbeidsfør og ikke kjent med forestående arbeidsledighet eller arbeidsuførhet (sykemelding)
  • Forsikringen gjelder også for selvstendig næringsdrivende og forsikredes ektefelle/partner/ samboer med felles bostedsadresse registrert i Folkeregisteret samt være medlem av folketrygden
  • Forsikringen gjelder alle Forsikredes målere, samt alle målere registrert på Forsikredes ektefelle/samboer/partner.

Bedre dekning med nytt forsikringsseskap

Fra 1. desember 2020 overtar forsikringsselskapet Am Trust International Underwriters DAC som leverandør av forsikringstjenesten. Da oppdateres vilkårene slik at dekningen for strømforsikringen blir enda bedre.

Dette innebærer at det ikke lenger vil være noe unntak ved pandemi. Dekningen utvides slik at det også gis utbetaling ved sykehusinnleggelse og død for alders- og uførepensjonister.

Ellers fungerer strømforsikringen som før og prisen forblir uendret.

Skademeldingsskjema

Er du blitt syk, arbeidsledig eller opplever feil på det elektriske anlegget må du melde skaden.
Her finner du skademeldingsskjema: 

Access Code: Dinskade

Ring 64 80 80 72 hvis du ikke får meldt inn via skademeldingsskjema.

Er du over 75 år?

Strømforsikring med trippelgaranti kan bestilles av alle under 75 år.

Vi tilbyr også Trygghetspakke til alle våre kunder, uansett alder. Les mer her.

Hvis du har spørsmål ring 72 43 80 00 eller send epost til kontakt@midtenergi.no