Strømforsikring

Strømforsikring med trippelgaranti gir deg ekstra trygghet i hverdagen.

Strømforsikring med trippelgaranti

Strømforsikring med trippelgaranti gir deg en ekstra trygghet i hverdagen. Strømforsikringen dekker både strømforbruk og nettleie, og koster kun 1,50 kr dagen. Det er ingen bindingstid på strømforsikringen.

 

0,- i strømregning om du blir syk
Blir du sykemeldt dekker vi dine strømutgifter i inntil 6 måneder. Maksbeløp per måned er kr. 5000,-

0,- i strømregning om du blir arbeidsledig
Blir du arbeidsledig dekker vi dine strømutgifter i inntil 6 måneder. Maksbeløp per måned er kr. 5000,-

0,- i egenandel om lynet slår ned
Elektronisk inventar som ødelegges av lynnedslag, overspenning eller elektriske feil dekkes normalt av innboforsikringen, men du må gjerne betale en betydelig egenandel likevel. Strømforsikringen dekker egenandelen med inntil kr. 4000,-

 

  • Forsikringen gjelder også selvstendig næringsdrivende og forsikredes ektefelle/partner/ samboer med felles bostedsadresse registrert i Folkeregisteret samt være medlem av folketrygden
  • Forsikrede må være 100% arbeidsfør og ikke kjent med forestående arbeidsledighet eller arbeidsuførhet (sykemelding)
  • Forsikringsdekningen gjelder bare for personer som har vært fast ansatt sammenhengende de siste 6 måneder før forsikringen starter.
  • Forsikrede må ha fast bostedsadresse i Norge og være medlem av folketrygden, jfr. Lov om folketrygd av 28.2.1997, kap. 2

Vil du ha strømforsikring?

Ring oss på 72 43 80 00, så hjelper vi deg!

 

Skademeldingsskjema

Er du blitt syk, arbeidsledig eller opplever feil på det elektriske anlegget må du melde skaden.
Her finner du skademeldingsskjema:

Ring 815 70 014 tastevalg 3 “allianse everk” hvis du ikke får meldt inn på skademeldingsskjema
Hvis du har spørsmål ring 72 43 80 00 eller send epost til kunde@midtenergi.no