Strømforsikring

Strømforsikring med trippelgaranti gir deg ekstra trygghet i hverdagen.

Strømforsikring med trippelgaranti

Strømforsikring med trippelgaranti er en tilleggstjeneste som gir deg en ekstra trygghet i hverdagen.

Strømforsikringen dekker både strømforbruk og nettleie, og koster kun 1,50 kr dagen. Det er ingen bindingstid på strømforsikringen.

 

0,- i strømregning om du blir syk
Blir du sykemeldt dekker vi dine strømutgifter i inntil 6 måneder. Maksbeløp per måned er kr. 5000,-

0,- i strømregning om du blir arbeidsledig
Blir du arbeidsledig dekker vi dine strømutgifter i inntil 6 måneder. Maksbeløp per måned er kr. 5000,-

0,- i egenandel om lynet slår ned
Elektronisk inventar som ødelegges av lynnedslag, overspenning eller elektriske feil dekkes normalt av innboforsikringen, men du må gjerne betale en betydelig egenandel likevel. Strømforsikringen dekker egenandelen med inntil kr. 4000,-

 For å være omfattet av Strømforsikringen gjelder følgende:

  • Forsikrede må ha fast bostedsadresse i Norge og være medlem av folketrygden, jfr. Lov om folketrygd av 28.2.1997, kap. 2
  • Forsikrede må være 100% arbeidsfør og ikke kjent med forestående arbeidsledighet eller arbeidsuførhet (sykemelding)
  • Forsikringen gjelder også for selvstendig næringsdrivende og forsikredes ektefelle/partner/ samboer med felles bostedsadresse registrert i Folkeregisteret samt være medlem av folketrygden
  • Forsikringen gjelder alle Forsikredes målere, samt alle målere registrert på Forsikredes ektefelle/samboer/partner.

Vil du ha strømforsikring?

Ring oss på 72 43 80 00, så hjelper vi deg!

Du kan også sende en mail til bestilling@midtenergi.no

 

Er du over 65 år?

Strømforsikring med trippelgaranti kan bestilles av alle under 65 år. Vi tilbyr også Trygghetspakke til alle våre kunder, uansett alder. Les mer her.

 

Skademeldingsskjema

Er du blitt syk, arbeidsledig eller opplever feil på det elektriske anlegget må du melde skaden.
Her finner du skademeldingsskjema:

Ring 62 20 20 50 hvis du ikke får meldt inn via skademeldingsskjema.

Hvis du har spørsmål ring 72 43 80 00 eller send epost til kunde@midtenergi.no