Forvaltningskraft Storkunde

Sammen med 30 andre strømselskap samordner vi våre innkjøp.
Samlet er vi nå den 5. største leverandøren i Norge!

Forvaltningskraft Storkunde

med Forvaltningskraft Storkunde har vi samlet strømforbruket til utallige små og store næringskunder i èn felles portefølje.
Porteføljen forvaltes av profesjonelle kraftforvaltere i Fjordkraft, som kontinuerlig foretar innkjøp og prissikrer ut fra situasjonen i markedet. Dette er kraft til spotpris med risikostyring.

Vi tilbyr også Garantikraft, Fastpris og Innkjøpspris

Vi kan gi tilbud på det din bedrift måtte ønske, og beregner kostnaden for de ulike alternativene ut fra deres forbruks- og risikoprofil.

Mikro- og minikraftverk

Vi kan videreselge kraft fra ditt lokale mikro- og minikraftverk.

Vi tar hånd om:

  • Daglig innsamling av produksjonsverdier
  • Daglig anmelding av produksjon på kraftbørsen NordPool
  • Ansvar for alle forhold mot NordPool og Statnett
  • Tilgang til produksjonsrapporter på MinSide
  • Månedlige oppgjør for produksjon
  • Månedlige oppgjør for elsertifikat
Kari Anne Aas

Kari Anne Aas

Markedssjef

Telefon:  72 43 80 00
kunde@midtenergi.no
Jøran Bjørnli

Jøran Bjørnli

Kundekonsulent

Telefon:  72 43 80 00
kunde@midtenergi.no