Produser din egen strøm

Vi gjør det enkelt for våre kunder å komme i gang. Få raskt og uforpliktende tilbud tilpasset ditt bygg.

Landbruksbygg

Næringsbygg

Bolig

Hytte

Solcelleløsning for låvetak

Våre installasjoner av solcelleanlegg er solide, vedlikeholdsfrie og har en levetid på over 30 år. Vi leverer flere typer solcellepaneler av høyeste kvalitet til gunstige priser. Det er billig og enkelt å montere solceller på eksisterende og nye låvetak. Ta kontakt med oss, så hjelper vi deg med å finne den beste løsningen for ditt gårdsbruk.

Solceller er absolutt ikke vanskelig!

Vi leverer solenergianlegg i alle størrelser til alle typer bygg.

Ønsker du uforpliktende tilbyd velg type bygg i menyen øverst, eller ta kontakt med oss på telefon 72 43 80 00.

g
Behovsavklaring

Ut fra mottatt info og samtale med deg kartlegger vi hvilke behov du har.

i
Tilbud

På bakgrunn av behov, utarbeider vi et uforpliktende tilbud på en løsning.

Installasjon

Vi gjør installasjonen av anlegg iht. gjeldende krav.

Strømproduskjon

Gratulerer! Du er nå produsent av egen, miljøvennlige strøm

Spørsmål om solanlegg

Her har vi samlet ofte stilte spørsmål rundt solcelleanlegg. Om du ikke finner det du leter etter her er det bare å ta kontakt med kundeservice på telefon , chat eller e-post

Hva er en plusskunde?

Det er en kunde som kan produsere egen strøm og er tilknyttet strømnettet. Kunde har rett til å levere overskuddstrøm inn på strømnettet, men per i dag kan ikke dette overstige 100 kW. Les mer på www.nve.no.

Hvor stort anlegg bør jeg velge til bolig?

Det er mest å tjene på å bruke den egenproduserte strømmen selv. For å velge riktig størrelse på anlegget anbefaler vi å se dette opp mot strømbehovet.

Hvor stort anlegg bør jeg velge til fritidsbolig?

For anlegg uten tilkobling til el-nettet er det strømbehovet som avgjør hvor stort anlegg og hvor stor lagringskapasitet en trenger.

Hva er en inverter?

Solcellepaneler produserer likestrøm og en inverter/vekselretter gjør om likestrøm til vekselstrøm. Inverteren monteres mellom solcellepanelene og byggets sikringsskap.

Hvor mye strøm gir solceller i Norge?

I Norge er mulighetene for produksjon av solstrøm gode, men solstrålingen varierer også hvor i landet du bor. Hvor godt egnet huset ditt er avhenger av en rekke faktorer som f.eks. hvordan taket ditt ser ut, hvilken himmelretning takflaten vender mot og om det finnes gjenstander som piper, flaggstenger, trær eller lignende som skygger for solen. Anleggets plassering, solforhold, og været vil også variere og gi ulik produksjon fra år til år.

Må jeg å søke kommunen for å installere solcellepaneler?

Ta alltid kontakt med byggesaksbehandler i din kommune for å få informasjon om lokale bestemmelser.

Hva kan du gjøre selv av monteringsarbeidet?
I veiledningen til FEK § 6 – Kvalifikasjonskrav for den som bygger og vedlikeholder elektriske anlegg på side 30, vises til at ufaglærte kan utføre mindre arbeid. Også lavvoltsanlegg (under 50 V) kan utføres og monteres av ufaglærte dersom alle de følgende vilkårene er oppfylt:
  • Effekten ikke overstiger 200 VA
  • Monterings- og bruksanvisningen følges nøye
  • Hele anlegget er lett tilgjengelig for visuell inspeksjon og kontroll
  • Tilkobling til 230 V-nettet utføres av registrert virksomhet, dersom tilkoblingen ikke er forutsatt gjort over transformator med sertifisert plugg/stikkontakt
Finnes det støtte å få for å installere solcellanlegg?

Enova gir støtte til privatpersoner som installerer solcelleanlegg på strømtilknyttet bolig og fritidsbolig. Det er eier av gnr/bnr som søker Enova og får tilskuddet utbetalt.

Innovasjon Norge har eget støtteprogram for fornybar energi i landbruket.