Off-grid

Solceller til hytte

Selv om hytta ikke er tilkoblet strømnettet er det fremdeles gode muligheter for å øke komforten med egenprodusert strøm.

Solcellepakker

Her er våre solcellepakker til hytter uten tilkobling til strømnettet

Pakkene leveres med sikringer, kabler og monteringsutstyr for solcellepaneler. Lithiumbatteri optimalisert for norske forhold inngår i begge pakkene. Tillegg for informasjonsdisplay og kommunikasjonssentral som muliggjør overvåking og  styring av aggregat. Ekstern styring krever 4G router.

Selges ikke som materialpakker. Prisen forutsetter enkel adkomst med bil, og at anleggsadressen er innenfor en radious på 1 times kjøring fra Støren. Frakt kommer i tillegg.

Noe du lurer på?

Her har vi svart på de oftest stilte spørsmålene om solcelleanlegg.

Har du andre spørsmål er det bare å ta kontakt med oss på telefon, chat eller epost.

Hva er en plusskunde?

Det er en kunde som er tilknyttet strømnettet og har utstyr for å produsere sin egen strøm. Kunden har rett til å levere overskuddsstrøm til strømnettet begrenset til 100 kW. Les mer på www.nve.no

Hvor stort anlegg bør jeg velge til bolig?

For å velge riktig størrelse på anlegget anbefaler vi å se dette opp mot strømbehovet. Det er mest å tjene på å bruke den egenproduserte strømmen selv, for da sparer du strømpris, nettleie og offentlige avgifter. 

 

Hvor stort anlegg bør jeg velge til fritidsbolig?
For anlegg uten tilkobling til el-nettet er det strømbehovet en først må se på og hvor stor lagringskapasitet en trenger for å dekke dette behovet. I stedet for mange batterier kan en også bruke et aggregat som back-up hvis det til tider er større forbruk enn produksjon.
Hva er en inverter?
Vindmøller og solcellepaneler produserer likestrøm. Siden det norske el-nettet har vekselstrøm behøves en inverter/vekselretter som gjør om likestrøm til vekselstrøm. Inverteren monteres mellom vindmølle/solcellepanel og byggets sikringsskap.
Hvor mye strøm gir solceller i Norge?
I Norge er mulighetene for produksjon av solstrøm gode, men solstrålingen varierer også hvor i landet du bor. Hvor godt egnet huset ditt er avhenger av en rekke faktorer som f.eks. hvordan taket ditt ser ut, hvilken himmelretning takflaten vender mot og om det finnes gjenstander som flaggstenger, trær eller lignende som skygger for solen. Anleggets plassering, solforhold, og været vil også variere og gi ulik produksjon fra år til år.
Må jeg å søke kommunen for å installere solcellepaneler?

Kontakt byggesaksbehandler i din kommune for å få informasjon om lokale bestemmelser.

Hva kan du gjøre selv av monteringsarbeidet?
I veiledningen til FEK § 6 – Kvalifikasjonskrav for den som bygger og vedlikeholder elektriske anlegg på side 30, vises til at ufaglærte kan utføre mindre arbeid. Også lavvoltsanlegg (under 50 V) kan utføres og monteres av ufaglærte dersom alle de følgende vilkårene er oppfylt:
  • Effekten ikke overstiger 200 VA
  • Monterings- og bruksanvisningen følges nøye
  • Hele anlegget er lett tilgjengelig for visuell inspeksjon og kontroll
  • Tilkobling til 230 V-nettet utføres av registrert virksomhet, dersom tilkoblingen ikke er forutsatt gjort over transformator med sertifisert plugg/stikkontakt
Finnes det støtte å få for å installere solanlegg?

Enova gir inntil kr 47500 i støtte til privatpersoner for å installere solanlegg på bolig og fritidsbolig tilkoblet strømnettet. Les mer www.enova.no.