Solceller til hytte

Vi leverer solcellepanel til hytte, og hjelper deg i gang med å produsere din egen strøm på hytta. Du trenger ikke å være tilknyttet strømnettet for å produsere og benytte deg av strømmen.

Vi skreddersyr pakker med solceller til hytte

Produktene vi leverer kan tilpasses alle typer hytter, og antall solcellepanel til hytte kommer an på hvor stor hytta er, samt hvor mye forbruk du har på hytta. Solcelle er fremtidens energi – og fremtiden, den er i dag.

Viste du at

Mengden solenergi som treffer jordkloden i løpet av ett minutt er nok til å dekke hele verdens energibehov i ett år.

ENOVA-støtte

I 2018 ga endelig Enova etter, og tilbyr nå også støtte for egen strømproduksjon på hytter og fritidsboliger tilkoblet strømnettet.

}

Viste du at

I fremtiden må det produseres og brukes mye mer fornybar energi enn i dag. Energi fra solkraft blir en viktig del av dette.

Nå kan du få ENOVA-tilskudd

Enova gir nå også støtte til deg som produserer din egen strøm på hytte tilkoblet strømnettet. Tilskuddet varierer ut i fra kostnader i forbindelse med installasjon og størrelse på anlegget.

Solcellepanel til hytte
Solcellepanel-på-tak

Vi gjør det enkelt å komme i gang med solcellepanel til hytte

Vi legger til rette for at våre kunder skal kunne produsere og benytte seg av sin egen fornybare strøm. Derfor har vi utviklet en tjeneste som gjør det både enklere å tryggere å komme i gang med solceller. Vi hjelper deg fra A-Å, og finner de riktige løsningene for å dekke dine behov. Du er velkommen til å ta kontakt med oss for en uforpliktende prat om hvordan du kan bidra til en grønnere hverdag.

Hva koster solcellepanel til hytte?

Vi skreddersyr en solcelleløsning til dine behov. Her kan du se våre mest populære pakker med solcellepanel inkl. batteri til hytte uten tilkobling til strømnettet.

Noe du lurer på?

Vi vet at det kan være mye spørsmål rundt solcellepanel til hytte og solenergi. Derfor har vi samlet de oftest stilte spørsmålene her, slik at du enkelt og greit kan finne svar på de spørsmålene du har. Om du ikke finner det du leter etter her er det bare å ta kontakt med oss på telefon eller e-post.

Midt-energi-logo
Hva er en plusskunde?
Det er en kunde som har utstyr i sin bolig for å produsere egen strøm. Eksempelvis fra solceller eller vindmølle, og er tilkoblet strømnettet i stedet for å lagre overskuddsstrøm på batteri. Kunden har rett til å levere energi tilbake til nettet, men produksjonsenheten kan ikke overstige 100 kW. Normalt vil ikke en plusskunde produsere mer enn han forbruker på et år, men det kan være perioder med overskuddsstrøm. Les mer på www.nve.no.
Hvor stort anlegg bør jeg velge til bolig?
Strømmen du produserer og bruker selv har en verdi på ca 80 øre per kWh. Salg av overskuddsstrøm har en salgspris på ca 30 øre per kWh. Det er derfor mest å tjene på å bruke den egenproduserte strømmen selv. For å velge riktig størrelse på anlegget anbefaler vi å se dette opp mot strømbehovet.
Hvor stort anlegg bør jeg velge til fritidsbolig?
For anlegg uten tilkobling til el-nettet er det strømbehovet en først må se på og hvor stor lagringskapasitet en trenger for å dekke dette behovet. I stedet for mange batterier kan en også bruke et aggregat som back-up hvis det til tider er større forbruk enn produksjon.
Hva er en inverter?
Vindmøller og solcellepaneler produserer likestrøm. Siden det norske el-nettet har vekselstrøm behøves en inverter/vekselretter som gjør om likestrøm til vekselstrøm. Inverteren monteres mellom vindmølle/solcellepanel og byggets sikringsskap.
Hvor mye strøm gir solceller i Norge?
I Norge er mulighetene for produksjon av solstrøm gode, men solstrålingen varierer også hvor i landet du bor. Hvor godt egnet huset ditt er avhenger av en rekke faktorer som f.eks. hvordan taket ditt ser ut, hvilken himmelretning takflaten vender mot og om det finnes gjenstander som flaggstenger, trær eller lignende som skygger for solen. Anleggets plassering, solforhold, og været vil også variere og gi ulik produksjon fra år til år.
Hva er reglene for nett-tilknytning av solcellepaneler og vindmøller?
Ta kontakt med nettselskapet der du bor og meld i fra om at du tenker å installere solcellepaneler og/eller vindmøller på din bygning. Om du vil selge overskuddsstrømmen må du ha en AMS-måler som kan måle dette fra nettselskapet i tillegg til en avtale om salg av overskuddsstrømmen.
Må jeg å søke kommunen for å installere solcellepaneler og vindmøller?
Ta alltid kontakt med byggesaksbehandler i din kommune for å få informasjon om lokale bestemmelser.
Hva kan du gjøre selv av monteringsarbeidet?
I veiledningen til FEK § 6 – Kvalifikasjonskrav for den som bygger og vedlikeholder elektriske anlegg på side 30, vises til at ufaglærte kan utføre mindre arbeid. Også lavvoltsanlegg (under 50 V) kan utføres og monteres av ufaglærte dersom alle de følgende vilkårene er oppfylt:
  • Effekten ikke overstiger 200 VA
  • Monterings- og bruksanvisningen følges nøye
  • Hele anlegget er lett tilgjengelig for visuell inspeksjon og kontroll
  • Tilkobling til 230 V-nettet utføres av registrert virksomhet, dersom tilkoblingen ikke er forutsatt gjort over transformator med sertifisert plugg/stikkontakt
Finnes det støtte å få for å installere solceller og vindmøller?
Ja, Enova gir nå støtte for å installere solceller og vind for å produsere til eget el-forbruk i bolig (ikke fritidsbolig). Du søker selv på eget skjema på www.enova.no, legger ved betalt faktura, og så får du Enova tilskuddet refundert.