Solceller til bolig

For deg som vil produsere din egen strøm hjemme

Solcelleanlegg er fremtidens energi

– og fremtiden, den er i dag…

 

Visste du at

Mengden solenergi som treffer jordkloden i løpet av ett minutt er nok til å dekke hele verdens energibehov i ett år.

ENOVA-støtte

Enova gir 7.500 kroner i støtte ved installasjon av solanlegg, og 1.250 kroner per kW installert effekt, opptil 20 kWp. Dette betyr at totalt kan du få inntill 32.500 kroner i støtte. Les mer

}

Visste du at

I fremtiden må det produseres og brukes mye mer fornybar energi enn i dag. Energi fra solkraft blir en viktig del av dette.

Grønt lån

Vi tilbyr Grønt lån med gode betingelser fra Soknedal Sparebank. Du slipper å betale en eneste krone for solcelleanlegget ditt ved installasjon om du velger å benytte deg av Grønt lån. Les mer

Solceller av høy kvalitet

Vi leverer kun solceller av høyeste kvalitet med markedsledende garantier og en effekt du kan stole på i all slags vær.

Alle våre solcellepaneler har en effektgaranti på 90% etter 10 år og 80% etter 25 år.

Hva lurer du på?

Her har vi samlet ofte stilte spørsmål rundt solcelleanlegg. Om du ikke finner det du leter etter er det bare å ta kontakt med oss på telefon, chat eller epost.

Hva er en plusskunde?

Det er en kunde som har utstyr i sin bolig for å produsere egen strøm. Eksempelvis fra solceller eller vindmølle, og er tilkoblet strømnettet i stedet for å lagre overskuddsstrøm på batteri. Kunden har rett til å levere energi tilbake til nettet, men produksjonsenheten kan ikke overstige 100 kW. Normalt vil ikke en plusskunde produsere mer enn han forbruker på et år, men det kan være perioder med overskuddsstrøm. Les mer på www.nve.no.

Hvor mye strøm gir solceller i Norge?
I Norge er mulighetene for produksjon av solstrøm gode, men solstrålingen varierer også hvor i landet du bor. Hvor godt egnet huset ditt er avhenger av en rekke faktorer som f.eks. hvordan taket ditt ser ut, hvilken himmelretning takflaten vender mot og om det finnes gjenstander som flaggstenger, trær eller lignende som skygger for solen. Anleggets plassering, solforhold, og været vil også variere og gi ulik produksjon fra år til år.
Hvor stort anlegg bør jeg velge til bolig?
Strømmen du produserer og bruker selv har en verdi på ca 80 øre per kWh. Salg av overskuddsstrøm har en salgspris på ca 30 øre per kWh. Det er derfor mest å tjene på å bruke den egenproduserte strømmen selv. For å velge riktig størrelse på anlegget anbefaler vi å se dette opp mot strømbehovet.
Hva er reglene for nett-tilknytning av solcellepaneler?

Ta kontakt med nettselskapet der du bor og meld i fra om at du tenker å installere solcellepaneler på din bygning. Om du vil selge overskuddsstrømmen må du ha en AMS-måler som kan måle dette fra nettselskapet i tillegg til en avtale om salg av overskuddsstrømmen.

Finnes det støtte å få for å installere solceller?

Ja, Enova gir støtte for å installere solcelleanlegg som produserer strøm til eget el-forbruk i bolig og fritidsbolig som er tilknyttet strømnettet. Du søker selv på eget skjema på Enova, og får tilskuddet utbetalt.

Må jeg å søke kommunen for å installere solcellepaneler?

Ta alltid kontakt med byggesaksbehandler i din kommune for å få informasjon om lokale bestemmelser.

Hva er en inverter?
Vindmøller og solcellepaneler produserer likestrøm. Siden det norske el-nettet har vekselstrøm behøves en inverter/vekselretter som gjør om likestrøm til vekselstrøm. Inverteren monteres mellom vindmølle/solcellepanel og byggets sikringsskap.
Hva kan du gjøre selv av monteringsarbeidet?
I veiledningen til FEK § 6 – Kvalifikasjonskrav for den som bygger og vedlikeholder elektriske anlegg på side 30, vises til at ufaglærte kan utføre mindre arbeid. Også lavvoltsanlegg (under 50 V) kan utføres og monteres av ufaglærte dersom alle de følgende vilkårene er oppfylt:
  • Effekten ikke overstiger 200 VA
  • Monterings- og bruksanvisningen følges nøye
  • Hele anlegget er lett tilgjengelig for visuell inspeksjon og kontroll
  • Tilkobling til 230 V-nettet utføres av registrert virksomhet, dersom tilkoblingen ikke er forutsatt gjort over transformator med sertifisert plugg/stikkontakt
Hvor stort anlegg bør jeg velge til fritidsbolig?
For anlegg uten tilkobling til el-nettet er det strømbehovet en først må se på og hvor stor lagringskapasitet en trenger for å dekke dette behovet. I stedet for mange batterier kan en også bruke et aggregat som back-up hvis det til tider er større forbruk enn produksjon.