Vindkraft

Kan benyttes sammen med våre øvrige pakker.


Jeg vil vite mer om småskala vindkraft

15 + 11 =

Småskala vindkraft

Kompakte og effektive vindturbiner er konstruert for å trekke ut maksimal energi fra de mest vanlige vindforhold. I vindturbingeneratoren omdannes vindenergi til elektrisk kraft. Kan benyttes sammen med våre øvrige pakker.

Vindmøller for hytter uten nett-tilknytning

Vindmøller for anlegg tilknyttet strøm-nettet