Vindkraft

Kan benyttes sammen med våre øvrige pakker.


Småskala vindkraft

Kompakte og effektive vindturbiner er konstruert for å trekke ut maksimal energi fra de mest vanlige vindforhold. I vindturbingeneratoren omdannes vindenergi til elektrisk kraft. Kan benyttes sammen med våre øvrige pakker.

Vindmøller for hytter uten nett-tilknytning

Vindpakker for anlegg tilknyttet strøm-nettet

Jeg vil vite mer om småskala vindkraft

8 + 5 =