Strømavtaler

 

 

Strømavtale

Garantikraft

Midt- og Nord-Norge. Prisområde NO3 og NO4

Spotkraft

Fornybar energi

Avtaletype
Annen prismodell Timespot Timespot
Påslag
8,5 øre/kWh 8,5 øre/kWh 9,9 øre/kWh
Fastbeløp
39 kr mnd 39 kr mnd 39 kr mnd
Pristak
99 øre/kWh
Prissikring
4 øre/kWh
Bindingstid
Nei, avtalen  kan sies opp med 14 dagers varsel Nei, avtalen  kan sies opp med 14 dagers varsel Nei, avtalen  kan sies opp med 14 dagers varsel
Vilkår
Link Link Link

Strømavtaler som ikke lenger tilbys

 

Strømavtale

Fastkraft

Avtaletype
Fastpris
Pris kWh
42,9-95,0 øre/kWh
Fastbeløp
39 kr mnd
Bindingstid
Ja
Bruddgebyr
Minimumsbeløpet for frikjøp kr 400.
Vilkår
Link

Avtalene kan sammenlignes med andre avtaler på Forbrukerrådets strømprisportal, strompris.no