PLUSSKUNDEAVTALEN

Nå får du 1,10 kroner for solstrømmen

Plusskundeavtalen

Det er nå enklere for husholdninger og hytter som er tilkoblet strømnettet å produsere sin egen strøm og bli Plusskunde. Da kan du også få støtte fra Enova og rett til å selge overskuddsstrøm tilbake til strømnettet.

For deg som produserer din egen strøm betaler vi deg kroner 1,10 per kWh for overskuddsstrømmen som du leverer på nettet.

«Vår plusskundeavtale gir deg nesten dobbel pris for solstrømmen enn det du får fra netteier i dag»

Plusskunde er den nye ordningen hvor du kan produsere din egen strøm og selge overskuddsstrømmen via strømnettet. Typiske plusskunder er du som har bolig eller hytte med solpanel på taket. Vi har godkjente installatører og avklarer med netteier uten at det koster mer for deg.

«Vi gjør det enkelt for plusskunden -ett kontaktpunkt og alt på samme strømfaktura»

Jeg vil vite mer om Plusskundeavtalen

12 + 3 =

Enova

Ta energismarte valg som er gode å leve med i dagens bolig eller når du bygger nytt.

Slik skaper du varige verdier – og Enova hjelper deg i gang.

Les om støtteprogrammene hos Enova. Du kan også ringe Enova Svarer på tlf 08049