Plusskundeavtaler

– for deg som produserer din egen strøm.

Velg mellom 3 alternativer

Plusskunde Solkonto

Lagre overskuddsstrømmen uten batteri!

 • Virtuelt batteri for deg med solenergianlegg
 • Overskuddsstrømmen i kWh går automatisk inn på din solkonto
 • Gjør uttak via app/Min side
 • Spar opp om sommeren og ta ut om vinteren
 • Pris for uttak = Din Strømpris i kWh minus mva. den måneden du bestiller uttaket
 • Spar opp strøm i inntil 18 måneder

Les mer om Solkonto

Plusskunde Fastpris

Vi kjøper din overskuddsstrøm for kroner 1,10 per kWh

Plusskunde Fastkraft Privat kr 1,10 gjelder inntil 8000 kWh. For produksjon utover dette er det Spotpris i ditt område som gjelder. Plusskundeavtalen er bindende i 12 måneder, og er deretter løpende med 1 måneds gjensidig oppsigelsesfrist.

Plusskunde Spotpris

Vi kjøper din overskuddsstrøm for spotprisen i ditt område

Plusskunde Spotpris Privat avregnes etter timeveid spotpris fra strømbørsen Nordpool i området der strømmen leveres. Avregning av Plusskunde Spotpris skjer månedlig på kundens ordinære strømfaktura. Avtalen løper til den blir sagt opp. 

For å bli plusskunde må du også velge en av våre strømavtaler.

Garantikraft

kundefavoritt

 • Pristak 359 øre/kWh i minst 30 dager for Midt- og Nord-Norge (NO3 og NO4)
  • Strøm til innkjøpspris + 8,5 øre/kWh påslag
  • Månedsbeløp 39 kr
  • Prissikring 4 øre/kWh for pristaket
  • Ingen forskuddsbetaling - månedlig faktura
  • Ingen bindingstid
  • App som gir deg full oversikt

   KAMPANJE!

   SPOTKRAFT

   Anbefalt av eksperter

   •  3 måneders gratis fastbeløp
   • Strøm til times spotpris + 8,5 øre/kWh påslag
   • Månedsbeløp 39 kr
   • Ingen forskuddsbetaling - månedlig faktura
   • 3 måneders bindingstid i kampanjeperioden
   • App som gir deg full oversikt

   KAMPANJE!

   Fornybar Energi

   Opprinnelsesgaranti vannkraft og solenergi

   Spotpris

   •  3 måneders gratis fastbeløp
   • Opprinnelsesgaranti fra vannkraft og solenergi
   • Strøm til times spotpris + 9,9 øre/kWh påslag
   • Månedsbeløp 39 kr
   • Ingen forskuddsbetaling - månedlig faktura
   • 3 måneders bindingstid i kampanjeperioden
   • App som gir deg full oversikt