Plusskundeavtaler

For deg som produserer din egen strøm.
Velg mellom 3 alternativer!

Solkonto

Nyhet!

Plusskunde Solkonto

Lagre overskuddsstrømmen uten batteri!

  • Virtuelt batteri for deg med solenergianlegg
  • Overskuddsstrømmen i kWh går automatisk inn på din solkonto
  • Gjør uttak via Min side
  • Spar opp om sommeren og ta ut om vinteren
  • Pris for uttak = Din Strømpris i kWh minus mva. den måneden du bestiller uttaket
  • Spar opp strøm i inntil 18 måneder

Les mer om Solkonto

Solkonto

Plusskunde Spotpris

Vi kjøper din overskuddsstrøm for spotprisen i ditt område.

Plusskunde Spotpris Privat avregnes etter timeveid spotpris fra strømbørsen Nordpool i området der strømmen leveres. Avregning av Plusskunde Spotpris skjer månedlig på kundens ordinære strømfaktura. Avtalen løper til den blir sagt opp. 

Solkonto

Plusskunde Fastpris

Vi kjøper din overskuddsstrøm for kroner 1,10 per kWh.

Plusskunde Fastkraft Privat kr 1,10 gjelder inntil 8000 kWh. For produksjon utover dette er det Spotpris i ditt område som gjelder. Plusskundeavtalen er bindende i 12 måneder, og er deretter løpende med 1 måneds gjensidig oppsigelsesfrist.

For å bli plusskunde må du også velge en av våre strømavtaler.