Plusskundeavtale

For deg som produserer din egen strøm.

Solkonto

Plusskunde Spotpris

Vi kjøper din overskuddsstrøm for spotprisen i ditt område.

Plusskunde Spotpris Privat avregnes etter timeveid spotpris fra strømbørsen Nordpool i området der strømmen leveres.

Avregning av Plusskunde Spotpris skjer månedlig på kundens ordinære strømfaktura. Avtalen løper til den blir sagt opp. 

For å bli plusskunde må du også velge en av våre strømavtaler.