Vi er Midt Energi

Vi leverer fremtidsrettede løsninger med høy kvalitet og sikkerhet.
Energiske medarbeidere som skaper en spennende arbeidsplass.
Vi tilfører kunder og samfunnet positiv energi.

Fremtidsrettet Energi

Midt Energi leverer fremtidsrettet, miljøvennlig energi og er spesialister på solcelleanlegg. Vi skreddersyr pakker og løsninger for næringsbygg, lanbruk, bolig og hytter. Vi gjør det enkelt for deg å produsere din egen strøm, og selge overskuddsstrøm.

Biovarme

Vi leverer lokal biovarme til flere steder på Støren i Midtre Gauldal. Totalt leverer vi fjernvarme tilsvarende en energimengde på 4 GWh årlig.

Kraftproduksjon

Midt Energi eier og drifter i dag tre vannkraftverk.

Gaula Kraftverk fra 1905 ligger i elva Gaula ved Reitan i Ålen. Aggregatet fra 1923 ble stoppet i 2008 i forbindelse med en total rehabilitering av kraftverket. Deler av rørgaten ble skiftet ut og ny kraftstasjonsbygning ble satt opp ved siden av den gamle. Den nye stasjonen kom i drift i april 2009 og har i dag en årsproduksjon på 16 GWh.

Raubergfossen Kraftstasjon fra 1938 ligger i elva Hulta, 1,5 km ovenfor samløpet med Gaula ved Gåre i Haltdalen. Kraftstasjonen ble oppgradert i 1995/1996 og har i dag en årsproduksjon på 12 GWh.

Råfossen Kraftverk fra 2008 ligger i elva Hauka. Midt Energi kjøpte aksjene i kraftverket 08.02.2018 som i dag har en årsproduksjon på 1,5 GWh.