Lokale partnerskap

Vi ønsker å bidra til positiv energi i lokalmiljøet!

Vi støtter først og fremst lag og foreninger innen kultur og idrett i lokalsamfunnet. Utover dette støtter vi også lokale arrangementer.

Retningslinjer

Målsetningen med våre lokale partnerskap er å knytte bedriften, kunder og lokalsamfunnet tettere sammen. Sponsorsamarbeidet skal komme begge parter til gode og vi har derfor krav om at samarbeidet skal styrke og synliggjøre merkevaren Midt Energi.

Vi er opptatt av at sponsormidler vi har til rådighet fordeles rettferdig til fordel for flest mulig. Vi tilstreber en jevn fordeling mellom sport og kultur og vektlegger aktiviteter for barn og ungdom. Vi stiller også krav til at laget/foreningen arbeider for å minske sin miljøpåvirkning, sørger for likestilling og motvirker all diskriminering.

Det er et begrenset budsjett som er satt av til lokale partnerskap, hvilket betyr at vi ikke kan invilge sponsormidler til alle søkere selv om de oppfyller våre krav.

Midt Energi sponser ikke organisasjoner med religiøs eller politisk orientering. Vi sponser heller ikke enkeltpersoner.

Søknad

Hvis du ønsker å søke om sponsorsamarbeid kan du ta kontakt via skjemaet nedenfor.

Søknadsfrist for samarbeid i 2024 var 31.12.23 og søknadsfrist for samarbeid i 2025 er 31.12.24.

Vi mottar mange søknader og kan dessverre ikke inngå samarbeid med alle. Vi oppfordrer til å søke i god tid og senest innen fristen samt legge ved relevante opplysninger. Vi behandler alle søknader samtidig og du vil få svar i løpet av januar.

Personvern

2 + 4 =