Solceller til landbruk

Vi finner løsninger som sørger for maksimal utnyttelse av potensialet for produksjon av solenergi på din gård.

Nye, miljøvennlige energiløsninger blir stadig en viktigere del av norsk landbruk.

Vi tilbyr gårdsbruk og bedrifter leasingavtaler på inntil 8 år.

Stort potensial for solenergi til gårdsdrift

Landbruket har et veldig stort potensial for produksjon og utnyttelse av solenergi. Forutsetningene er veldig gode ettersom en gård ofte har driftsbygninger med stort takareal som er velegnet for montering av solcelleanlegg.

Økonomiske fordeler ved å investere i solcelleanlegg

Det er økonomisk fordelaktig å installere solceller for å produsere strøm til egen næringsvirksomhet da man vil få momsfritak. I tillegg vil det redusere behovet for dyrere, innkjøpt strøm og man har mulighet til å selge overskuddsstrømmen tilbake på strømnettet via vår Plusskundeavtale.

Støtteordning til fornybar energi i landbruket

Det er også mulig å få støtte til solanlegg gjennom bioenergiprogrammet til Innovasjon Norge dersom  investeringen i solceller er en del av et gårdsvarmesystem. Det kan søkes om støtte for inntil 35% og maksimalt kr 1.000.000. Les mer her.

Elektrifisering av landbruket

Dagens gårdsdrift har allerede et stort behov for elektrisk kraft og sannsynligvis vil dette behovet øke i tiden fremover som følge av en elektrifisering av landbruket. 

Ved å investere i solcelleanlegg vil man sørge for mer forutsigbare og lavere strømutgifter og samtidig styrke gårdens grønne profil.

Solcelleløsninger for låvetak

Det er billigst og enklest å montere solceller på eksisterende låvetak. Våre installasjoner av solcelleanlegg er solide, vedlikeholdsfrie og har en levetid på over 30 år. Vi leverer flere typer solcellepaneler av høyeste kvalitet til gunstige priser. Ta kontakt med oss, så hjelper vi deg med å finne den beste løsningen for ditt gårdsbruk.

Lease solcelleanlegg

Vi tilbyr gårdsbruk og bedrifter leasingavtaler på inntil 8 år.

Plusskundeavtale for gårdsbruk

Selg overskuddsstrømmen tilbake til oss til markedets beste pris!

Vi betaler kr 1,10 for solstrømmen inkl. mva. eller 88 øre ekskl. mva. inntil 4.000 kWh!