Kundeservice

Vi er her for deg!

Telefon

72 43 80 00

Åpningstider
Man-fre 8.00-15.30

Postadresse
Midt Energi
Postboks 57
7291 Støren

Besøk- og leveringsadresse
Midt Energi
Kjørkvollveien 1
7290 Støren

Nyttige tjenester

Bytte av kraftleverandør

Når du inngår kraftavtale med Gauldal Energi AS melder vi fra til nettselskapet og starter levering av kraft 7-10 dager etter at du har inngått avtale med oss. Nettselskapet sender så beskjed til din gamle kraftleverandør om opphørsdato. Det er bare nødvendig å si opp avtalen med din gamle kraftleverandør hvis du har en kraftavtale med binding (f.eks. fastpris eller introduksjonskampanje).

Måleravlesning

Har du ikke automatisk avlest strømmåler anbefaler vi deg å lese av måleren den 1. hver måned. Ved mindre anlegg som hytter/fritidshus må du lese av minimum en gang i året, men vi oppfordrer deg likevel til å lese av måleren så ofte du kan også på hytta. Du slipper da å betale for mye eller for lite. Avlesninger kan du sende inn på MinSide.
Les mer om de nye målerene på nymaler.no.

Strømforsikring

Strømforsikring med trippelgaranti gir deg en ekstra trygghet i hverdagen, er inkludert i strømproduktet, og koster kun 1 krone dagen. Hvis du blir arbeidsledig, sykemeldt eller får skade på ditt elektriske utstyr ved lynnedslag, overspenning eller elektriske feil må du melde inn saken på elektronisk skjema. Les mer

Opprinnelsesgarantier

Du kan be om å kjøpe kraftavtaler med opprinnelsesgarantier fra fornybar energi. Øvrige kraftprodukt uten opprinnelsesgarantier er oppgitt til NVE`s varedeklarasjon for 2014.

Forbruksmønster

Forbruket hos en husstand vil variere ut fra størrelsen på huset, antall personer, oppvarming med temperaturstyring og lignende. Gjennomsnittlig forbruk hos en norsk husstand er omlag 20.000 kWh per år.

Kraftmarkedet

Prisen bestemmes av kraftbalansen – det vil si forholdet mellom hvor mye strøm vi trenger og hvor mye vi har tilgjengelig. Markedet fungerer slik at den billigste kraften produseres først. Når forbruket øker fases dyrere energi inn, og markedsprisen stiger. Alt som påvirker kraftbalanse, påvirker også prisnivået. På lang sikt påvirkes strømprisen av forbruksutvikling, produksjonsevne og transportkapasitet. På kort sikt påvirkes strømprisen av temperatur, tilgang på vann og råvarepriser på gass, olje og kull. I tillegg kan fysiske «flaskehalser» i strømnettet skape prisforskjeller mellom landsdelene. Les mer

ENØK

For å unngå å sløse med energien er Enøk viktig for oss alle!
Gratis energiråd og støtte til konkrete Enøk-tiltak får du hos ENOVA.