Vannkraftproduksjon

Midt Energi eier tre kraftstasjoner.

Gaula Kraftverk

Gaula Kraftverk fra 1905 ligger i elva Gaula ved Reitan i Ålen. Aggregatet fra 1923 ble stoppet i 2008 i forbindelse med en total rehabilitering av kraftverket. Deler av rørgaten ble skiftet ut og ny kraftstasjonsbygning ble satt opp ved siden av den gamle. Den nye stasjonen kom i drift i april 2009 og har i dag en årsproduksjon på 16 GWh.

Raubergfossen Kraftstasjon

Raubergfossen Kraftstasjon fra 1938 ligger i elva Hulta, 1,5 km ovenfor samløpet med Gaula ved Gåre i Haltdalen. Kraftstasjonen ble oppgradert i 1995/1996 og har i dag en årsproduksjon på 12 GWh.

Råfossen Kraftverk

Råfossen Kraftverk fra 2008 ligger i elva Hauka. Midt Energi kjøpte aksjene i kraftverket 08.02.2018 som i dag har en årsproduksjon på 1,5 GWh.