Vi monterer Europas grønneste solcellepanel

«Cradle to Cradle» er et globalt anerkjent miljømerke forbeholdt bærekraftige produkter som er fullstendig resirkulerbare eller biologisk nedbrytbare. I tillegg produseres produktene slik at de ikke skader hverken mennesker eller naturen.

I flere år har den europeiske solcelleprodusenten SoliTek produsert solcellepaneler på en bærekraftig måte ved bruk av både solenergi og energi fra termiske brønner. I tillegg benytter de kun deler og materialer fra pålitelige kilder og resirkulerer størstedelen av avfallet som oppstår under produksjon.

Nå er deres solcellepanel i glass-glass det første solcellepanelet som får tildelt Cradle to Cradle Silver sertifikatet.

«Cradle to Cradle» sertifiseringsprogrammet vurderer produkter etter 5 kategorier for kvalitet:

 • Helsevennlige materialer
  Trygge og helsevennlige produkter for både mennesker og miljøet, fra produksjon til gjenvinning.
 • Gjenbruk av materialer – Eliminering av avfallskonseptet.
  100% gjenervervelse og oppsirkulering.
 • Fornybar energi og karbonhåndtering – Produsert med ren energi.
  Produsenter bidrar positivt når det kommer til ren energiforsyning, økosystembalanse samt opprettholdelse av karbonnivået i jord og vegetasjon.
 • Vannforvaltning – Verner om vann som en dyrebar ressurs.
  Vannet som slippes ut er renere enn da det kom inn.
 • Sosialt ansvar – Respekt for mennesker og naturen.
  Ansvarlig, etisk og miljøvennlig virksomhet i alle ledd av verdikjeden. Være en partner for alle interessegrupper.

Solitek R&D har i over 5 år deltatt i store Europeiske prosjekter i forbindelse med resirkulering av solcellepaneler og andre initiativer innen sirkulær økonomi.  

Best på kvalitet, ytelse, design og garantiordninger

I tillegg til å levere et miljøvennlig produkt er SoliTek også svært opptatt av å tilfredsstille sluttbrukernes standarder når det kommer til brannsikkerhet og lang levetid. Produktene har brannklasse A (ikke brennbart) og kommer med en 30-års effekt- og produktgaranti. Forventet levetid på solcellepanelene er på over 50 år!

Vi benytter SoliTeks paneler i våre solcelleinstallasjoner:

Superior Glasspanel uten ramme 310W

Solcellepanel med laminert glass på begge sider uten ramme.

Superior Integrert Soltak 310W

Svart, 100% tett tak med integrerte solceller. En økonomisk smart og miljøvennlig løsning hvis du skal bygge nytt eller skifte tak.

Vi har lave priser på kvalitetsprodukter.
Finn ut hva det vil koste å montere solceller på ditt tak.